Mit navn er Claus Sørensen. Jeg er indehaver af C & C Consulting og hovedansvarlig for de ydelser vi leverer. C & C Consulting er en virksomhed, der har arbejdet med medarbejderudvikling i en årrække. Vores målsætning er at tilbyde udvikling af virksomheder og deres medarbejdere, gennem konsulentbistand. Udover mig selv tilknyttes andre konsulenter til gennemførelse af aktiviteter, når situationen kræver det. Hos os er fokus på Mestring. Vi arbejder målrettet sammen med vores kunder, på at udvikle deres evne til at mestre de situationer, de er stillet overfor. På de følgende sider kan du læse, omkring de ydelser vi tilbyder. Såfremt du/I ønsker en yderligere dialog, så kontakt mig direkte. Se nærmere om dette under fanebladet "kontakt". God fornøjelse. 

Hvad er "Mestring"?

Jf. Gyldendals store danske ordbog er mestring:

mestring, coping, fagudtryk anvendt om de strategier og fremgangsmåder, en person eller en familie bruger for at mestre, dvs. klare eller håndtere nye, svære og truende situationer.

I vores optik er "Mestring" evnen til at håndtere de udfordringer eller opgaver man er stillet over for. Livet skal til stadighed være i balance. Er man kommet i ubalance, må man arbejde målrettet på at få balancen tilbage. Har man ligeledes fået nye og større udfordringer, skal man udvikle sig i retning mod at kunne takle disse. Det er det vi kan hjælpe dig eller din organisation med.

Mestring i flere perspektiver.

I C & C Consulting arbejder vi med mestring i flere perspektiver:

 • Fokus på ledelse i en dynamisk verden.
 • Fokus på Stress og stress forebyggelse.
 • Fokus på Stress Coaching.
 • Fokus på Coaching
 • Fokus på personlig målsætning.
 • Fokus på visioner og mål

Aktiviteter vi gennemfører.

Vi tilbyder følgende:

 • Foredrag
 • Workshops
 • Stress Coaching
 • Coaching
 • Personlige udviklingsseancer.

Hvordan hjælper vi dig?

Ønsker du eller din virksomhed hjælp fra os, er fokus rettet mod, at afdække de behov for hjælp eller udvikling du har. Når vi er enige omkring målsætningerne, kommer vi med et oplæg til dig eller virksomheden, omkring de løsninger vi ser, kan virke for dig. Herefter går vi i gang.

Samarbejdspartnere.

Vi samarbejder lokalt med Camilla S, der er Akupunktør og livsstilsvejleder. Specielt omkring fokus på stress, har vi her kombinerede løsninger til gavn for dig eller dine medarbejdere. Vores konsultationer omkring Coaching og Stress Coaching gennemføres i lokaler, vi deler med Camilla S. Adressen finder du under fanebladet "Kontakt".